CEFINA STEUNT

jeugd · onderwijs · identiteit · veiligheid
in Joods Nederland

Cefina sinds 1946

De “Centrale Financierings-Actie” Cefina is opgericht in 1946. Het kwam voort uit een samenwerkingsverband van diverse Joodse instellingen. Cefina is een Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI met als doel de toekomst van Joods Nederland zeker te stellen. Dat doet zij door een scala van activiteiten ter versterking van de unieke Joodse identiteit, mede mogelijk te maken. Cefina steunt uit eigen middelen en via fondsenwerving, projecten op het gebied van Jeugd, Onderwijs, Identiteit en Veiligheid.

Eenmalige donatie

Bedrag

De beveiliging van Joods Nederland

Speciaal project 5783
Alleen een gemeenschap die zich veilig voelt kan bouwen aan een toekomst. Om die reden ondersteunt Cefina de stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW), die met hulp van een groot aantal jonge vrijwilligers, al meer dan 40 jaar de veiligheid van de Joodse gemeenschap bewaakt.

Geef met een kaart

U kunt er ook voor kiezen familie, vrienden of bekenden een feestelijk certificaat te geven. De certificaten kunt u personaliseren met uw eigen boodschap

Rosj Hasjana

Bar Mitswa

Chanoeka

Pesach

Meer opties

Cefina steunt de volgende instellingen