Periodieke schenking

U wilt jaarlijks een wat groter bedrag vanaf € 120 geven en u kunt zich daar voor minimaal 5 jaar aan committeren. Dan is het zinvol om gebruik te maken van de Belastingregeling ‘Periodieke Gift in Geld”. Want onder bepaalde voorwaarden is uw donatie daarmee volledig aftrekbaar. Dat belastingvoordeel is gunstig voor u en deze methode geeft de stichting inzicht in de te verwachten schenkingen. U kunt in de overeenkomst uiteraard zelf aangeven welk bedrag en in welke termijnen.

Samengevat, om te voldoen aan de wetgeving dient uw schenking

  1. te worden vastgelegd in een overeenkomst ‘periodieke gift in geld’
  2. een looptijd te hebben van minimaal 5 jaar
  3. in vaste termijnen plaats te vinden
  4. ieder jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst hetzelfde totaalbedrag te bedragen

Rekenvoorbeeld

Stel u doneert € 500 en u valt in de belastingschijf van 52%, dan ontvangt u € 260 terug van de belasting. Hierdoor heeft u uiteindelijk € 240 netto betaald, terwijl u € 500 aan Stichting Cefina heeft gedoneerd. Het uiteindelijke bedrag dat u terug ontvangt hangt natuurlijk af van de belastingschijf waarin uw inkomen valt.

Omdat het verwerken van de overeenkomsten tijd en geld kost, verzoeken wij u vriendelijk voor de schenkingsovereenkomst een ondergrens aan te houden van € 120 per jaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Ga naar het formulier van de belastingdienst.