Joodse Bridge Club JBC

De Joodse Bridgeclub JBC uit Amsterdam bestaat sinds 1973. Iedere maandagavond komen de leden bij elkaar om te bridgen, maar ook vanwege de sociale contacten, de gezelligheid en de Joodse nesjomme en gein. Het bridgen wordt natuurlijk serieus genomen en we spelen op twee niveaus een jaarcompetitie met een professionele wedstrijdleider. Gastvrijheid staat hoog in ons vaandel, iedereen met een Joodse achtergrond kan komen spelen, ook niet leden (tegen betaling).

We besteden ook aandacht aan de Joodse feestdagen, met Chanoeka steken we samen de menora aan, met Poeriem spelen we aangepaste gekke spellen, enz. En we organiseren behalve de wekelijkse bridgeavonden ook andere (bridge-) activiteiten zoals bridgedrives, bridgelessen en uitstapjes voor de leden. Leden betalen een lidmaatschapscontributie voor dit alles. Daarnaast hebben we te maken met noodzakelijke beveiligingskosten. Sinds 2021 draagt Cefina hieraan bij. Dit helpt ons enorm.

Voor meer informatie over onze club: jbc.bestuur@gmail.com