Aanvragen

Hier kunt u uw subsidieaanvraag doen, download hier het uitkeringsreglement.

    Is uw instelling/organisatie naar Nederlands recht opgericht, niet op winst gericht met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, die zich statutair of reglementair ten doel stellen activiteiten te ondersteunen of te verrichten die beantwoorden aan de bovengenoemde doelstelling, niet zijnde kerkgenootschappen?

    Voeg de statuten indien aanwezig, onderaan de pagina toe.