Over Cefina

De “Centrale Financierings-Actie” Cefina is opgericht in 1946. Het kwam voort uit een samenwerkingsverband van diverse Joodse instellingen. Cefina is een Algemeen Nut Beogende Instelling of ANBI met als doel de toekomst van Joods Nederland zeker te stellen. Dat doet zij door een scala van activiteiten ter versterking van de unieke Joodse identiteit, mede mogelijk te maken. Cefina steunt uit eigen middelen en via fondsenwerving, projecten op het gebied van Jeugd, Onderwijs, Identiteit en Veiligheid.

 

Klik hier voor de statuten.
Klik hier voor het beleggingsstatuut.
Klik hier voor de gedragscode.

Bestuur

Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Het bestuur verricht haar taken zonder enige vorm van salaris. Het is beperkt mogelijk gemaakte onkosten te declareren. Alleen bereikbaar via info@cefina.nl.

Jaarverslagen

 

Jaarverslag 2022 

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2019-2020

Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Jaarverslag 2018-2019 Klik hier om het jaarverslag te downloaden.
Jaarverslag 2017-2018 Klik hier om het jaarverslag te downloaden.
Jaarverslag 2016-2017 Klik hier om het jaarverslag te downloaden.

Jaarverslag 2015-2016

Klik hier om het jaarverslag te downloaden