Donatie/Machtiging

Kunt en wilt u bijvoorbeeld eenmalig of maandelijks een vast bedrag geven, maar daar niet steeds over hoeven nadenken. Of vindt u het lastig om steeds een betaling te doen? Laat ons de gift voor u innen en geef incasso opdracht. Onderaan het formulier kunt u Cefina machtigen maandelijks een vaste afschrijving te doen. Wilt u onverhoopt de betaling weer stopzetten, dan stuurt u een email aan info@cefina.nl.

“Dankzij de steun van Cefina kunnen er bovendien groepsuitjes worden georganiseerd voor de vrijwilligers van BLEW. BLEW is dan ook heel blij met de steun van Cefina en we zien dan ook uit naar de voortzetting van onze samenwerking.”