ANBI

Stichting Cefina heeft een ANBI certificering. ANBI staat voor een: Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Belastingvoordelen

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI voor u?
Donateurs aan een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor volleige aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst (zie Periodieke Gift in Geld). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.