JMW

JMW organiseert al jaren, mede dankzij de steun van Cefina, mooie en betekenisvolle activiteiten waar de netwerkontwikkeling en identiteitsversterking van mensen met een Joodse achtergrond centraal staat. Zo organiseren wij bijvoorbeeld elk jaar een 4 mei herdenking, waar dierbaren in gezamenlijkheid worden herdacht en waar de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over het verdriet van het gemis. Met de activiteit ‘De Roze Nesjomme’ wordt de zichtbaarheid van LHBTQI+’ers in de Joodse gemeenschap vergroot. Maandelijks komen in het hele land ontmoetingsgroepen bij elkaar. Mede dankzij Cefina wordt de participatie in de Joodse gemeenschap, en dan in het bijzonder in de mediene, versterkt. Het is belangrijk dat een organisatie als Cefina bestaat. Het versterken van de Nederlands Joodse identiteit en het daarmee veerkrachtiger maken van de gemeenschap is van essentieel belang.

www.joodswelzijn.nl